Поредица от безумно монтирани нелепици, типичен пасаж от Принцът на Персия на Майк Нюъл

August 15, 2010 9:34 pm Published by Leave your thoughts

Значи, двамата са пленени от Главорезите на Алфред Молина и те ги оковават и водят да ги продават на краля/принцовете/везира/персите. Следващ кадър: всички спят в някакъв лагер, Той и Тя отвързани, вероятно за да може да спасят останалите от атаката на Убийците (свежи персонажи, между другото).

След това групата пристига на някаква свещена планина, където трябва да оставят камата (?). Кадър: Той и Тя съвсем сами си говорят… и говорят… и говорят… Кадър: останалите пак са около тях – появяват се и изчезват според изискванията на “драматургията”.

На планината има пещера, а от диалога се ПОДРАЗБИРА, че има и село. Говорят, говорят, говорят и ИЗВЕДНЪЖ районът гъмжи от персийската армия и Убийците! Долу в пещерата става някакъв екшън, след което Тя лежи в безсъзнание до някаква локва. Следва дърдорене на Принца на повърхността и ИЗВЕДНЪЖ Тя се появява, за да продължи да плямпа. Аааа!

Categorised in:

This post was written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *