Впечатления от Островът на DVD

January 21, 2012 9:28 am Published by Leave your thoughts

“Островът” на DVD е представен в оригиналното си отношение 2:35:1 (в оптималния анаморфен формат) и дискът съдържа задоволителен трансфер на филма, ако изключим на два сериозни проблема.

Първо, изображението е назъбено, което обикновено е резултат от лош мащабиращ алгоритъм. Внимателното вглеждане показва, че неравностите са заради остатък от хоризонтални черти, тоест в по време на телекино трансфера образът е бил в interlaced формат (презредова развивка останала като нежелано наследство от средновековието на телевизията). Вероятно не е бил приложен успешно de-interlace филтър. Примерите долу показват разликата между DVD-то (ляво) и официалния трейлър от фестивала в Кан (дясно). В движение проблемът е много по-смущаващ, отколкото в показаните тук примери.

Вторият проблем е в цветовата корекция. Изображението на DVD е по-тъмно и някои детайли от трейлъра са невидими на DVD. Това носи по-силен контраст, но в крайна сметка филмът страда от трансфера. Цветовата корекция в трейлъра също има проблеми – нисък контраст и студен оттенък. Копието на кино премиерата беше перфектно със светъл, контрастен и топъл образ.

Щракнете на пълните кадри, за да видите всички детайли.

Categorised in:

This post was written by rado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *