Пътна полиция реагира адекватно

April 28, 2010 11:24 am Published by Leave your thoughts

Пресичах улицата на кръстовище “Театър София” и една кола се опита да задмине спрелия трамвай, минавайки по съседната трамвайна линия. Заради пешеходците, нарушителят не успя да осъществи плана си и се принуди да изчака светофара успоредно на трамвая, върху линията. Докато ние отминавахме, благославяйки го щедро, забелязах една патрулка да навлиза в кръстовището и спрях да видя какво ще стане. Полицаите веднага го прихванаха и му махнаха да отбие. После спряха до него и започнаха да въдворяват закона. Браво!

Categorised in:

This post was written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *