Пресичах улицата на кръстовище “Театър София” и една кола се опита да задмине спрелия трамвай, минавайки по съседната трамвайна линия. Заради пешеходците, нарушителят не успя да осъществи плана си и се принуди да изчака светофара успоредно на трамвая, върху линията. Докато ние отминавахме, благославяйки го щедро, забелязах една патрулка да навлиза в кръстовището и спрях да видя какво ще стане. Полицаите веднага го прихванаха и му махнаха да отбие. После спряха до него и започнаха да въдворяват закона. Браво!

April 28, 2010  Leave your thoughts

Back in the beginning of the 80s, games were schematic representation of reality, either seen from above or from the side. Right then came the first 3D games, not as you might think, in 2010. They were called:

(more…)

April 22, 2010  Leave your thoughts

Когато някой стар имот пречи на развитието на по-мащабни строителни начинания, често му се случват необясними свръхестествени трагедии и той изчезва, за да бъде прочистен път към развитието на амбициозните проекти.

(more…)

April 8, 2010  1

Корея, 2056 г.

20 години след обединението на Южна и Северна Корея.

Обединена Корея е станала само-издържаща се икономика с природните ресурси на Севера, допълнително разработени с технологии от Юга. Деноминираният Уон е станал конвертируема валута и държавата не разчита на американския долар и зависимостта от САЩ са почти прекъснати. Машиностроенето и електрониката са движещи индустрии. Политическата система е измислена наново и комбинира най-доброто от Южния капиталистически и северния тоталитарен режим. Корея е станала много по-агресивна с най-силната армия на света. На практика окупирала северо-източната област на Китай (отслабен от противопоставянето със САЩ и Русия) и японския остров Кюшу. Япония страда от невиждана безработица и корейските концерни са построили заводи около Фукуока и са основна движеща сила на региона. Много японци са емигрирали на Корейския полуостров. Което ни води до Сеул, новата столица на света. За 50 години градът е удвоил населението си и вече е най-голямата градска област в света, следван от Токио. Супер-бързият влак KTX2 свързва Сеул с Бусан за 40 минути.

Историята се пренаписва постоянно и хората не помнят какво е било преди 50 години, и не ги интересува. Само един емигрант на име Кейс тайно рови кибер-пространството, за да получи отговори на някои неудобни въпроси…

Korea, 2056

20 years after the unification of South and North Korea.

United Korea has become a self-sufficient economy thanks to the natural resources of the North, further exploited with technology from the South. The denominated Won has become a convertible currency and the country doesn’t rely on the US Dollar; the dependability on the USA is almost broken. Heavy industries and electronics are the main industries. The political system is re-created and combines the best from the Southern Capitalistic and the North Totalitarian regimes. Korea has become much more aggressive and has the strongest army in the world. It has virtually occupied the North-East area of China (weakened by the rivalry with USA and Russia) and the Japanese island Kyushu. Japan suffers from unseen unemployment. The Korean corporations have built plants around the city of Fukuoka and are the main driving force of the region. Many Japanese people have emigrated to the Korean peninsula. Which brings us to Seoul, the new capital of the world. For 50 years, the city has doubled its population and is now the biggest metropolitan area in the world, followed by Tokyo. The super-fast train KTX2 connects Seoul with Busan in 40 minutes.

History is being constantly re-writtern and the people don’t remember what it was like 50 years ago, nor they care. Only one immigrant called Case secretly rummages through cyber-space, looking for answers to some uncomfortable questions…

March 31, 2010  Leave your thoughts