Пресичах улицата на кръстовище “Театър София” и една кола се опита да задмине спрелия трамвай, минавайки по съседната трамвайна линия. Заради пешеходците, нарушителят не успя да осъществи плана си и се принуди да изчака светофара успоредно на трамвая, върху линията. Докато ние отминавахме, благославяйки го щедро, забелязах една патрулка да навлиза в кръстовището и спрях да видя какво ще стане. Полицаите веднага го прихванаха и му махнаха да отбие. После спряха до него и започнаха да въдворяват закона. Браво!

April 28, 2010  Leave your thoughts

Back in the beginning of the 80s, games were schematic representation of reality, either seen from above or from the side. Right then came the first 3D games, not as you might think, in 2010. They were called:

(more…)

April 22, 2010  Leave your thoughts

Когато някой стар имот пречи на развитието на по-мащабни строителни начинания, често му се случват необясними свръхестествени трагедии и той изчезва, за да бъде прочистен път към развитието на амбициозните проекти.

(more…)

April 8, 2010  1